Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Free Welcome Gift...

Português English Español Français Deutsch Italiano Svensk Russian Thai Japanese Korean Chinese Traditional Chinese Simplified Hebrew Greek

Om Gud Finns... There is Only One God Det finns bara en Gud !!

Om du verkligen tror att det finns en Gud ... En Gud som skapade universum, konstellationer, stjärnorna, planeterna, vår Jorden, den mänskliga arten och du ...

Alltså, du måste också tro att han är den, den enda, den enda Gud!

Eftersom det bara finns en Gud, att närma sig Gud, det spelar ingen roll vilken typ av religion som du anamma: katolska kristna, evangeliska kristna, ortodoxa kristendomen, judendomen, ortodox judendom, islam, buddhism, hinduism, ...

Den verkliga sanningen är att du kan använda olika Religion Metoder och filosofier att närma sig det bara finns en Gud: du kan använda Bibeln, Toran, Koranen, buddismen böcker, eller hinduismen böcker, ...

Så här har du en lista över de tillgängliga heliga böcker, från flera olika religioner som erbjuder sina rätta metoder och filosofier för dig att närma sig bara en Gud.

Nu är det upp till dig att välja de som du gillar mest, och varför inte använda mer än en heliga bok? Eller varför inte alla av dem?

Ser du? Det finns ingen anledning för människor att kämpa och döda sig bara för att de omfamnar olika religioner eller använda olika heliga böcker ... sanningen är tydlig: Om han finns ... Det finns bara en Gud !!

(Ett nytt koncept av Dr. Fortunato da Costa, 14/02/2014)

Vänligen, donera för att hjälpa oss att hålla detta begrepp om fred och kärlek vid liv.
För att hålla denna webbplats gratis klicka på Donera att erbjuda en liten donation.

www.PsychologicSoftware.com

JUDENDOM:

Os 613 Mandamentos na Torah (Português)

A Toráh: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio (Português)

The Torah (English)

La Thora (Français)

La Toráh: Genesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio (Español)

ISLAM:

El Corán (Español)

Le Coran (Français)

The Koran (English)

O Alcorão (Português)

KRISTENDOM:

A Bíblia Sagrada (Português)

La Bible Sacrée (Français)

La Biblia Sagrada (Español)

The Holy Bible (English)

Die Heilige Bibel in Deutsch, Die Heilige Bibel in Deutscher Sprache, Luther (Deutsch)

La Sacra Bibbia in Italiano (Italiano)

Bibeln på Svenska (Svenska) - Bible in Swedish

BUDDHISM:

Refuge by Thanissaro Bhikkhu (English)

The Paradox of Becoming by Thanissaro Bhikkhu (English)

The Not-self Strategy by Thanissaro Bhikkhu (English)

Noble Strategy - Essays of the Buddhist Path by Thanissaro Bhikkhu (English)

Itivuttaka - THIS WAS SAID - BY THE BUDDHA - a translation by Thanissaro Bhikkhu (English)

Head & Heart Together - Essays on the Buddhist Path - by Thanissaro Bhikkhu (English)

Dhammapada - A Translation by Thanissaro Bhikkhu (English)

The Buddhist Monastic Code I by Thanissaro Bhikkhu (English)

The Buddhist Monastic Code II by Thanissaro Bhikkhu (English)

FitiniZini.com

I Love you...Alla filer på denna webbplats finns redan fritt i många andra webbplatser på Internet. Men om du tror en del av ditt arbete är i våra servrar och du vill ta bort det, vänligen meddela oss på en gång genom e-post till: info@inmental.com

Om du vill att din bok ska publiceras gratis på Internet, skicka det till oss via e-post i PDF-format till: info@inmental.com

InMental - Sedan 2008